skautská klubovna Nová Paka

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí, podporovat jejich rozvoj a schopnosti po stránce intelektuální, duchovní, mravní, sociální, ale i tělesné zdatnosti. 

Junák − český skaut, z. s. je největší českou skautskou organizací, s počtem členů překračujícím 60 tisíc. Je jedinou českou členskou organizací obou světových skautských asociací, jimiž jsou World Organization of The Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).